นางสมหญิง  บัวบุตร


จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 391
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสมหญิง  บัวบุตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 สิงหาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
   - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๔๓ หมู่ที่ ๗
  ต. รัตนวารี อ. หัวตะพาน
  จ. อำนาจเจริญ ๓๗๒๔๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5451 4199
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later