นายภราดร  ปริศนานันทกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอ่างทอง เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 263
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภราดร  ปริศนานันทกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กันยายน 2522
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Science in Economics UNIVERSITY OF WARWICK ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  77 หมู่ที่ 3
  ต. บางพลับ อ. โพธิ์ทอง
  จ. อ่างทอง 14120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7672 5555
  e-Mail : batt_suan@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later