นายภราดร  ปริศนานันทกุล


จังหวัดอ่างทอง เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 263
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภราดร  ปริศนานันทกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กันยายน 2522
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  77 หมู่ที่ 3
  ต. บางพลับ อ. โพธิ์ทอง
  จ. อ่างทอง 14120
  โทรศัพท์ : 035 691 739
  โทรสาร : 035 691 271
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7672 5555
  e-Mail : batt_suan@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later