นายไชยา  พรหมา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 107
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไชยา  พรหมา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 มกราคม 2503
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  259/104 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านสันติสุข ถนนทิพย์ทอง
  ต. เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง
  จ. หนองบัวลำภู 39180
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later