นายเอกธนัช  อินทร์รอด

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดหนองคาย เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 496
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอกธนัช  อินทร์รอด
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กุมภาพันธ์ 2512
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  43 หมู่ที่ 5 ถนนแก้ววรวุฒิ
  ต. ท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ
  จ. หนองคาย 43110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9813 6999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2544, 2548
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2555
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later