นางสาวชนก  จันทาทอง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดหนองคาย เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 081
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวชนก  จันทาทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 พฤศจิกายน 2519
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  65 หมู่ที่ 13
  ต. จุมพล อ. โพนพิสัย
  จ. หนองคาย 43120
  โทรศัพท์ : 042 471 173
  โทรสาร : 042 471 173
  e-Mail : bypeemod@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later