นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดหนองคาย เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 009
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กันยายน 2524
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Business Administration MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Business Administration MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  517 หมู่ที่ 5 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ
  ต. โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย
  จ. หนองคาย 43000
  โทรสาร : 042 411 680
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1597 4555
  e-Mail : kshirob@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   - อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later