นายชูศักดิ์  แอกทอง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุรินทร์ เขต 7
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 101
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชูศักดิ์  แอกทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 สิงหาคม 2503
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏสุรินทร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  555/70 หมู่ที่ 5
  ต. บ้านพลวง อ. ปราสาท
  จ. สุรินทร์ 32140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5594 1978
  e-Mail : chusak.aekthong@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย
   - อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540)
   - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2540 - 2541)
   - อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2544 - 2545)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later