นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์


จังหวัดสุรินทร์ เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 383
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 สิงหาคม 2489
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts LEEDS UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
   - Master of Commerce THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  39/111 ซอยอาภาภิรม ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8259 6452
  e-Mail : srisuinsombat@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 สมัย พ.ศ. 2526, 2529, 2531, 2535, 2538, 2539, 2554, 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later