นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุรินทร์ เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 043
 • ชื่อ-สกุล :
  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 เมษายน 2504
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูสุรินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  87 หมู่ที่ 10 ถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ
  ต. ยาง อ. ศีขรภูมิ
  จ. สุรินทร์ 32110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1878 4111
  e-Mail : manit.ss51@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later