นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุรินทร์ เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 131
 • ชื่อ-สกุล :
  นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ตุลาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) สถาบันราชภัฏสุรินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  102 หมู่ที่ 9
  ต. รัตนบุรี อ. รัตนบุรี
  จ. สุรินทร์ 32130
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รับตำแหน่ง กรรมการสุขาภิบาล ปี 2525
   - รับตำแหน่ง สมาชิกสภาจังหวัด ปี 2537
   - รับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544, 2548,2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later