นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุรินทร์ เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 046
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 พฤศจิกายน 2524
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  6/7 ถนนหลักเมือง
  ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์
  จ. สุรินทร์ 32000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later