นายสินิตย์  เลิศไกร


จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสินิตย์  เลิศไกร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 ธันวาคม 2507
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  63/9 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี
  ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุราษฎร์ธานี
  จ. สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2388 7266
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later