นายสมชาติ  ประดิษฐพร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 4
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 380
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมชาติ  ประดิษฐพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 มกราคม 2509
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  7 หมู่ที่ 3
  ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน
  จ. สุราษฎร์ธานี 84130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1676 1000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later