นางสาววชิราภรณ์  กาญจนะ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 308
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาววชิราภรณ์  กาญจนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 กรกฎาคม 2522
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  4/27 ถนนพิชัยเดช
  ต. นาสาร อ. บ้านนาสาร
  จ. สุราษฎร์ธานี 84120
  โทรศัพท์ : 077 341 705
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later