นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 334
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 สิงหาคม 2519
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สถานที่ติดต่อ :
  67 หมู่ที่ 4 ถนนสุราษฎร์-นครศรี
  ต. ท่าอุแท อ. กาญจนดิษฐ์
  จ. สุราษฎร์ธานี 84160
  e-Mail : wiwat282519@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษา บริษัท สมศักดิ์นรา จำกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later