นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 268
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 พฤษภาคม 2508
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Political Communication) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  22/109
  ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎร์ธานี
  จ. สุราษฎร์ธานี 84000
  e-Mail : keepworking55@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later