นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 449
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ตุลาคม 2521
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  333 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later