นายประภัตร  โพธสุธน


จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 206
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประภัตร  โพธสุธน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 สิงหาคม 2492
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 ถนนพิชัย
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2243 8072
  โทรสาร : 0 2243 8074
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1918 5787
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 15 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later