นายประภัตร  โพธสุธน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 207
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประภัตร  โพธสุธน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 สิงหาคม 2492
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต ประเทศอินเดีย
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  113 หมู่ที่ 1
  ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์
  จ. สุพรรณบุรี 72140
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2562
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2543
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535, 2540
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2529 และ 2538
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2518, 2519
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later