นายสรชัด  สุจิตต์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 394
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสรชัด  สุจิตต์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 มิถุนายน 2516
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเชิงปริมาณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  122 ถนนมาลัยแมน
  ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี
  จ. สุพรรณบุรี 72000
  โทรศัพท์ : 035 522 294
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 8882 8789
  e-Mail : sorachudsuc@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 ก.ค. 2554 - 9 ธ.ค. 2556
   - รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later