นายสมเจตน์  ลิมปะพันธุ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุโขทัย เขต 3
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 379
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเจตน์  ลิมปะพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤษภาคม 2511
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  43/3 ถนนหน้าเมือง
  ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก
  จ. สุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 0 2039 1318
  e-Mail : somjate.l@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544, 2548, 2549, 2550
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later