นายชูศักดิ์  คีรีมาศทอง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุโขทัย เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 100
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชูศักดิ์  คีรีมาศทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 เมษายน 2507
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  111 หมู่ที่ 1
  ต. โตนด อ. คีรีมาศ
  จ. สุโขทัย 64160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 8281 4891
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    วิศวกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโตนด
   - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโตนด
   - สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later