นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ


จังหวัดสุโขทัย เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 235
 • ชื่อ-สกุล :
  นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 กุมภาพันธ์ 2502
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนรเศวร
 • สถานที่ติดต่อ :
  12/12 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส
  ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย
  จ. สุโขทัย 64000
  โทรศัพท์ : 055 612 346
  e-Mail : punsiri1314@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง นายก อบจ.สุโขทัย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2523 - 2542 ครู และผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   - พ.ศ. 2553 - 2554 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - พ.ศ. 2554 - 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
   - เกียรติคุณผู้บริหาร - รางวัลพระปกเกล้าฯ ทองคำ ,รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later