นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสุโขทัย เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 235
 • ชื่อ-สกุล :
  นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 กุมภาพันธ์ 2502
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยนรเศวร
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนรเศวร
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนรเศวร
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๒/๑๒ หมู่ที่ ๑ ถนนบายพาส
  ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย
  จ. สุโขทัย ๖๔๐๐๐
  โทรศัพท์ : 055 612 346
  e-Mail : punsiri1314@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ครู และผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 - 2542
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 - 2554
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2554 - 2562
   - เกียรติคุณผู้บริหาร
   - รางวัลพระปกเกล้าฯ ทองคำ
   - รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later