นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 105
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 มิถุนายน 2526
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  151/39-40 หมู่ที่ 7
  ต. บางมัญ อ. เมืองสิงห์บุรี
  จ. สิงห์บุรี 16000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2552
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later