นายองอาจ  วงษ์ประยูร


จังหวัดสระบุรี เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 454
 • ชื่อ-สกุล :
  นายองอาจ  วงษ์ประยูร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 กุมภาพันธ์ 2505
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  43 หมู่ที่ 3 ถนนจินดาอุทิศ
  ต. ขุนโขลน อ. พระพุทธบาท
  จ. สระบุรี 18120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5678 2919
  e-Mail : ongart.12999@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later