นายสมบัติ  อำนาคะ


จังหวัดสระบุรี เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 384
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมบัติ  อำนาคะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  17 หมู่ที่ 9
  ต. ตาลเดี่ยว อ. แก่งคอย
  จ. สระบุรี 18110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9698 5222
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later