นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสระบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 015
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 มิถุนายน 2508
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  19/109 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสบันงา
  ต. โคกสว่าง อ. เมืองสระบุรี
  จ. สระบุรี 18000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1840 0567
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later