นายสุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์


จังหวัดสระแก้ว เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 440
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 ตุลาคม 2506
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  333 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหนองคู ถนนธนะวิถี
  ต. ฟากห้วย อ. อรัญประเทศ
  จ. สระแก้ว 27120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5853 0808, 08 1864 2500
  e-Mail : sak212506@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later