นายสุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสระแก้ว เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 442
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 ตุลาคม 2506
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  333 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหนองคู ถนนรัชตวิถี
  ต. ฟากห้วย อ. อรัญประเทศ
  จ. สระแก้ว 27120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1864 2500, 09 5853 0808
  e-Mail : sak21102506@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    หุ้นส่วนผู้จัดการ โรงรับจำนำอรัญญาทร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอรัญประเทศ พ.ศ. 2533 - 2537
   - อดีตสมาชิกสภาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2538 - 2541
   - อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2542 - 2555
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later