นางสาวตรีนุช  เทียนทอง


จังหวัดสระแก้ว เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 130
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กันยายน 2515
 • การศึกษา :
   - Master of Arts WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  999/1 หมู่ที่ 10
  ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร
  จ. สระแก้ว 27160
  โทรศัพท์ : 037 247 123 ต่อ 132
  โทรสาร : 037 261 344
  e-Mail : tthienthong@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later