นายฐานิสร์  เทียนทอง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสระแก้ว เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 111
 • ชื่อ-สกุล :
  นายฐานิสร์  เทียนทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 กรกฎาคม 2512
 • การศึกษา :
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ :
  124 ถนนสุวรรณศร
  ต. สระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว
  จ. สระแก้ว 27000
  โทรศัพท์ : 037 247 123 ต่อ 132
  โทรสาร : 037 261 344
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later