นายสมัคร  ป้องวงษ์


จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 390
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมัคร  ป้องวงษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 ตุลาคม 2500
 • การศึกษา :
   - สังคมศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
   - สังคมวิทยามหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  74/167 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกาม
  ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
  จ. สมุทรสาคร 74130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1378 1770
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตประธานสหภาพแรงงานภูมิภาค 7
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later