นายสมัคร  ป้องวงษ์


จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2
พรรคชาติพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 392
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมัคร  ป้องวงษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 ตุลาคม 2500
 • การศึกษา :
   - ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
   - ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๗๔/๑๖๗ หมู่ที่ ๑๓ ถนนเพชรเกษม
  ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
  จ. สมุทรสาคร ๗๔๑๓๐
  e-Mail : samuck.pongvong@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตประธานสหภาพแรงงานภูมิภาค 7
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later