นายทองแดง  เบ็ญจะปัก

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรสาคร เขต 1
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 140
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทองแดง  เบ็ญจะปัก
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 กรกฎาคม 2509
 • การศึกษา :
   - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนผู้ใหญ่วัดวิเศษการ
 • สถานที่ติดต่อ :
  199/169 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน ส.ชัยซิตี้ ถนนพระราม 2
  ต. นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร
  จ. สมุทรสาคร 74000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ขับรถส่งสินค้า, สารเคมี, ขนส่งค้าขายของเก่า
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later