นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรสงคราม เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 301
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 สิงหาคม 2505
 • การศึกษา :
   - พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  219/1 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย
  ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม
  จ. สมุทรสงคราม 75000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4651 3535
  e-Mail : rangsima70@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม 5 สมัย
   - ส.ส. ดาวเด่นสภา ปี 2554
   - ส.ส. ดีเด่น ปี 2547
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later