นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรปราการ เขต 6
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 112
 • ชื่อ-สกุล :
  นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กันยายน 2531
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  45 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
  ต. บางหัวเสือ อ. พระประแดง
  จ. สมุทรปราการ 10130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3047 2288
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขานุการรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ
   - เลขานุการนายกเทศมนตรี เมืองปู่เจ้าสมิงพราย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later