นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก


จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กุมภาพันธ์ 2489
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  41 หมู่บ้าน ต.รวมโชค ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 ถนนลาดพร้าว
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1308 8031
  e-Mail : earch.123@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later