นายวุฒินันท์  บุญชู


จังหวัดสมุทรปราการ เขต 4
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 347
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวุฒินันท์  บุญชู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 พฤษภาคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  127/7 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์
  ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี
  จ. สมุทรปราการ 10540
  โทรสาร : 0 2312 1393
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1401 8034
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นระยะเวลา 20 ปี (อบต.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later