นายวุฒินันท์  บุญชู


จังหวัดสมุทรปราการ เขต 4
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 346
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวุฒินันท์  บุญชู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 พฤษภาคม 2501
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  127/7 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์
  ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี
  จ. สมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1850 6658
  e-Mail : g.mail.wuttinan.ffp@g-mail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later