นางสาวภริม  พูลเจริญ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรปราการ เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 264
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวภริม  พูลเจริญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กรกฎาคม 2527
 • การศึกษา :
   - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สถานที่ติดต่อ :
  830/22 หมู่ที่ 5 ซอยด่านสำโรง 5
  ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later