นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร


จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 289
 • ชื่อ-สกุล :
  นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กรกฎาคม 2505
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  233/374 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านนันทวัน 26 ถนนศรีนครินทร์
  ต. บางเมือง อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4438 4544
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later