นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 289
 • ชื่อ-สกุล :
  นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กรกฎาคม 2505
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  799/159 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านพฤกษาแกลอรี่
  ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10280
  โทรสาร : 0 2703 6772
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4438 4544
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บริหารงานผู้นำท้องถิ่น 20 ปี ตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลแพรกษา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later