นายอัครวัฒน์  อัศวเหม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 479
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอัครวัฒน์  อัศวเหม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 พฤศจิกายน 2507
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  100/77 หมู่ที่ 10
  ต. บางเมือง อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1867 3139
  e-Mail : acaravat1964@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัด
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later