นายพิบูลย์  รัชกิจประการ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสตูล เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 246
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิบูลย์  รัชกิจประการ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กรกฎาคม 2504
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  31/4 ถนนสตูลธานี
  ต. พิมาน อ. เมืองสตูล
  จ. สตูล 91000
  โทรสาร : 074 721 542
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1897 2547
  e-Mail : koto2504@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจการเกษตร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
   - เทศมนตรีเมืองสตูล
   - นายกเทศมนตรีเมืองสตูล
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later