นายพิบูลย์  รัชกิจประการ


จังหวัดสตูล เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 245
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิบูลย์  รัชกิจประการ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กรกฎาคม 2504
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) (การเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  31/4 ถนนสตูลธานี
  ต. พิมาน อ. เมืองสตูล
  จ. สตูล 91000
  โทรศัพท์ : 074 721 542
  โทรสาร : 074 721 542
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1897 2547
  e-Mail : koto2504@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกรรม ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้บริหารท้องถิ่น
   - ผู้บริหารธุรกิจการเกษตร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later