พลตำรวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสงขลา เขต 8
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 447
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤศจิกายน 2490
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  114 ซอยเพชรเกษม 45 ถนนเพชรเกษม
  ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่
  จ. สงขลา 90110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1959 7477
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - งานกิจการตำรวจ
   - คณะกรรมการประปานครหลวง
   - งานด้านกิจการ HALAL
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later