นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ


จังหวัดสงขลา เขต 7
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 116
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 มกราคม 2518
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๕๙ หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านทุ่ง ถนนนาทวี-ประกอบ
  ต. สะท้อน อ. นาทวี
  จ. สงขลา ๙๐๑๖๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7969 8585
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น (ส.อบจ.)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later