นายเดชอิศม์  ขาวทอง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสงขลา เขต 5
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 129
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเดชอิศม์  ขาวทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 เมษายน 2507
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  11 ถนนประชายินดี
  อ. หาดใหญ่
  จ. สงขลา 90110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1898 7999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตนายก อบจ. สงขลา 2 สมัย
   - อดีตนายกสมาคมกีฬา จังหวัดสงขลา
   - อดีตนายกสมาคมมวยอาชีพภาคใต้
   - อดีตนายกสมาคมชนโคไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later