นายวันชัย  ปริญญาศิริ


จังหวัดสงขลา เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 322
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวันชัย  ปริญญาศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 ตุลาคม 2500
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  62/8 หมู่บ้านสินไพบูลย์ ซอยสินไพบูลย์ ถนนสระเกษ
  ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา
  จ. สงขลา 90000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1898 9794
  e-Mail : p.wanchai1957@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
   - อดีตสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา
   - กรรมการรัฐวิสาหกิจ
   - ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later