นางสาวสกุณา  สาระนันท์


จังหวัดสกลนคร เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 370
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสกุณา  สาระนันท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 ตุลาคม 2511
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๙๗ หมู่ที่ ๓ ถนนบำรุงเมือง
  ต. วานรนิวาส อ. วานรนิวาส
  จ. สกลนคร ๔๗๑๒๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0582 6655
  e-Mail : ppsakuna@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later