นางอนุรักษ์  บุญศล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสกลนคร เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 467
 • ชื่อ-สกุล :
  นางอนุรักษ์  บุญศล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มีนาคม 2507
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโยนก
 • สถานที่ติดต่อ :
  223 หมู่ที่ 6 ถนนสว่างแดนดิน - ส่องดาว
  ต. สว่างแดนดิน อ. สว่างแดนดิน
  จ. สกลนคร 47110
  โทรสาร : 042 704 987
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7233 1699
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้จัดการโรงเรียน 12 สมัย
   - ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ภูพานหลวง อ.สว่างแดนดิน
   - ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน
   - เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ 2552 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later