นางอนุรักษ์  บุญศล


จังหวัดสกลนคร เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 465
 • ชื่อ-สกุล :
  นางอนุรักษ์  บุญศล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มีนาคม 2507
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโยนก
 • สถานที่ติดต่อ :
  223 หมู่ที่ 6 บ้านโนนอ้อ ถนนสว่างฯ - ส่องดาว
  ต. สว่างแดนดิน อ. สว่างแดนดิน
  จ. สกลนคร 47110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4759 5888, 08 7223 1699
  e-Mail : boonsonanurak@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later