นายพัฒนา  สัพโส


จังหวัดสกลนคร เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 239
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพัฒนา  สัพโส
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กุมภาพันธ์ 2513
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  149 หมู่ที่ 5
  ต. ไฮหย่อง อ. พังโคน
  จ. สกลนคร 47160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1665 5504
  e-Mail : pattana.sapso@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษาบริษัท
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สกลนคร ชุดที่ 24
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later