นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย


จังหวัดสกลนคร เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 470
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 กุมภาพันธ์ 2497
 • การศึกษา :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • สถานที่ติดต่อ :
  1773/42 ถนนรัฐพัฒนา
  ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร
  จ. สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ : 042 711 368
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1975 3366
  e-Mail : abhichart.tiras@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later