นางผ่องศรี  แซ่จึง


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 223
 • ชื่อ-สกุล :
  นางผ่องศรี  แซ่จึง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2493
 • การศึกษา :
   - (การมัธยมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยวิชาการศึกษาสภาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  41 หมู่ที่ 8
  ต. เมืองคง อ. ราษีไศล
  จ. ศรีสะเกษ 33160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later