นางผ่องศรี  แซ่จึง


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 224
 • ชื่อ-สกุล :
  นางผ่องศรี  แซ่จึง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2493
 • การศึกษา :
   - ปริญญาการศึกษา (มัธยมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยวิชาการศึกษาสภาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  41 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านร่องอะโศก ถนนราษีไศล-บ้านด่าน
  ต. เมืองคง อ. ราษีไศล
  จ. ศรีสะเกษ 33160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 4594 4942
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีต ส.ส. พ.ศ. 2544 (29 ม.ค. 2544 - 5 ม.ค. 2548)
   - อดีต ส.ว. พ.ศ. 2549
   - อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจสำนักนายกฯ ภาคประชาชนด้านสังคม
   - อดีตกรรมการธรรมาภิบาล จ.ศรีสะเกษ 2 สมัย
   - อดีตกรรมการบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง
   - อดีตกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later