นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดศรีสะเกษ เขต 7
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 488
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 ธันวาคม 2521
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (Civil Engineering) UNIVERSITY OF FLORIDA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  6 หมู่ที่ 15
  ต. สำโรง อ. อุทุมพรพิสัย
  จ. ศรีสะเกษ 33120
  โทรสาร : 045 692 389
  e-Mail : suntraiphop@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later