นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์


จังหวัดศรีสะเกษ เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 344
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 กันยายน 2507
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  106 หมู่ที่ 8 ถนนขุขันธ์-ศรีสะเกษ
  ต. หนองฉลอง อ. ขุขันธ์
  จ. ศรีสะเกษ 33140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 2649 9965
  e-Mail : teiywkk1964@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later